Kokulu İlaçlar – Angel 25 Ec

MELEL 25 EC

Vektör mücadelesinde güvenilir çözümler! Ankara İlaçlama Servisi

Sivrisinek, Karasinek, Kene gibi kent zararlıları, yüzyıllar boyunca gerek vektör olarak taşıdıkları bulaşıcı hastalıklar, gerek doğrudan etkiler (ısırma, kaşındırma vs) ve gerekse oluşturdukları ekonomik zararlar nedeni ile insanları rahatsız etmişlerdir.Bu nedenle bu zararlılar ile mücadele edilmektedir.

SENTETİK PİRETROİD İNSEKTİSİTLER

Pyrethrum ve krizantem çiçeklerinden (Chrysanthemum cinerariaefolium, C. coccineum) ekstrakte edilerek elde edilen piretrin maddesinin insektisidal etkisi uzun yıllardır bilinmektedir. Memelilere düşük toksisiteli bu bileşikler ışık karşısında kolaca parçalanarak etkinliğini kaybettiği için, doğal piretrinden bu dezavantajının giderildiği çok sayıda bileşik sentezlenmiştir. Sentetik piretroidler son yıllarda bitki koruma, veteriner hekimliği ve özellikle halk sağlığı alanında en fazla kullanılan insektisit grubu haline gelmiştir. Sentetik piretroidlerin memeliler için oldukça güvenli olmaları ve bir çok zararlıya karşı biyolojik etkinlik göstermeleri tercih edilmelerinin başlıca sebepleridir.

Sentetik piretroidlerden başlıcaları

Permetrin, Cypermethrin, Cyphenothrin, Deltamethrin, D-Phenothrin, Tetrametrin

İÇERİK:

% 15 Permetrin (saf) (a / h)% 2 Tetrametrin (saf) (a / h)% 8 PBO (saf) (a / h)% 100’e tamamlanır

TOKSİSİTESİ:

Akut Oral Sıçan (LD50) değeri Permethrin teknik maddesinin 500 mg / kg Tetramethrin teknik maddesinin > 5000 mg / kg Piperonyl Butoxide teknik maddesinin > 7500 mg / kg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

HEMEN ARA !